Trời may áo mới

(Đăng trên báo Khăn quàng đỏ năm 1995, Việt Nam) Hè sắp hết rồi Trời đòi áo mới "Mẹ hỡi, mẹ ơi! Cho con áo nhé!"   Mây đen giặt vải Sấm chớp làm kim Mưa rơi là chỉ Mẹ Trời đang may...   Áo mới dần xong Màu xanh lộ rõ Thêu vài cánh [...]