Sách hiếm – Sách hay: Chinh phụ ngâm (Paris, 1954)

Quyển sách Chinh phụ ngâm do GS. Hoàng Xuân Hãn dẫn giải  và chú thích, in tháng 10/1954 tại Edition Minh Tân, chỉ 35 trang, mỏng và nhẹ. Xin trích nguyên văn lời dẫn đầu sách (hẳn của GS. Hoàng Xuân Hãn, dù không ký tên). LỜI DẪN   HÁN-VĂN "Chinh phụ ngâm" nguyên viết [...]

Sách hiếm-Sách hay: Jean d’Esme & tiểu thuyết “Thị-Ba, người con gái An Nam”

Giới thiệu về một quyển truyện về Việt Nam tại Pháp còn ít người biết và một số thông tin sách dành cho việc sưu tầm đối với những ai quan tâm. Mong mọi người luôn hữu duyên tìm được những quyển sách hay cho bản thân. Một quyển tiểu thuyết về Việt Nam với [...]