Nhân tâm trong Binh pháp Tôn Tử

Một quyển sách tương đối mỏng trên kệ sách của tôi là cuốn Binh pháp Tôn Tử, trong đó gồm 36 kế dùng binh mà Tôn Tử đã đúc kết viết ra sau những trận đánh nổi tiếng lịch sử của mình. Các mưu kế, chiến thuật được Tôn Tử đúc kết không hẳn chỉ [...]

Sách: “Nơi tình yêu bắt đầu” là Duyên

Quyển sách đầu tay non nớt của mình gồm 28 bài viết ngắn dịch từ những bài nguyên gốc tiếng Anh được chọn lọc hầu hết từ các quyển Reader's Digest, được Nhà Xuất bản Trẻ mua lại bản quyền và dịch tiếng Việt năm 2003. Đây cũng là một trong những quyển sớm xuất hiện ở Việt [...]

Trời may áo mới

(Đăng trên báo Khăn quàng đỏ năm 1995, Việt Nam) Hè sắp hết rồi Trời đòi áo mới "Mẹ hỡi, mẹ ơi! Cho con áo nhé!"   Mây đen giặt vải Sấm chớp làm kim Mưa rơi là chỉ Mẹ Trời đang may...   Áo mới dần xong Màu xanh lộ rõ Thêu vài cánh [...]